Du visar för närvarande Inventerade och klara

Inventerade och klara

På vår resa mot att bli klimatpositiva är vi nu klara med vår egen inventering enligt riktlinjerna för GHG-protokollet, vilket har gett oss en stark helhetsbild av vår klimatpåverkan och vilka områden vi behöver fokusera på för att minska vårt avtryck.

Med hjälp av GHG-protokollets Scope 1, 2 och 3 har vi täckt av hela vår värdekedja och egna verksamhet. Nu har vi koll på vårt eget avtryck, så när ni tar hjälp av Convise behöver ni aldrig tänka på odefinierade utsläpp, varken från oss eller våra underleverantörer.

Vi är måna om att hantera vårt klimatavtryck så medvetet som möjligt, så att vi också kan hjälpa våra kunder och underleverantörer att göra likadant. Tillsammans tar vi oss framåt. För klimatet!

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete