Kultur

Vår kultur är en härlig blandning av teknik, kreativitet och samarbete. Välkommen till Convise!

Vi är tekniska kreatörer och innovatörer, som nyfiket drivs av idén; allt vi kan göra, kan vi också göra bättre. Finns det inte en specifik lösning på ett specifikt problem, så tar vi fram den. Och finns det redan en lösning på problemet, men lösningen brister utifrån t.ex. hållbarhetsperspektiv eller effektivitetsaspekter, så förbättrar vi den. Vi tar stolthet i vår yrkesskicklighet och vi strävar alltid efter hög kvalité i våra leveranser. Vi når dit genom att arbeta tillsammans och vi tror på öppenhet och ärlighet i alla aspekter av vår vardag.

Det som gör oss unika

Convise är inte ett jobb, det är ett mindset. Vi är intresserade av ny teknik och driver utvecklingen framåt för bättre verktyg och effektivare projekt. Vi är dessutom intresserade av hur människor fungerar och strävar alltid efter att förbättra gruppdynamiker till att bli så bra som möjligt, där människor trivs och trycker att det är roligt.

Vi jobbar aldrig isolerat, hos oss bär alla ett gemensamt ansvar och vi öppnar upp oss även mot våra kunder. Det är när vi jobbar tillsammans som vi löser riktiga problem och det är tillsammans som vi driver projekt. Vi har med tiden lärt oss att nyckeln till framgång många gånger inte bara handlar om att du själv ska bli bättre på det du själv gör, utan även förstå dig på och bli bra på det din samarbetspartner gör – oavsett om det gäller en medarbetare, en kund eller annan konsult. Detta arbetssätt har gjort oss multidiciplinära och vi stöttar projekt i alla led där stöttning och kloka beslut behövs.

Vi ser oss ofta som en hub mellan olika aktörer som på bästa vis möter utmaningar och möjligheter. Och att vi ser till att vi alla har roligt på vägen! Tillsammans sätter vi en ny standard för framtidens sprinklerprojektering.

Våra värderingar

Alla ska höras, alla ska trivas, alla hjälper varandra. Tillsammans har vi roligt och utvecklas både som individer och i vår yrkesroll. Vi är inte rädda för att göra fel – det är när vi gör fel som vi hjälper varandra och lär tillsammans.

Vi gillar att hålla igång. Nyfiket, drivet och fysiskt. Vi uppmuntrar till kunskapande inom nya områden för att hålla hjärnan i trim, samtidigt som vi tar hand om våra kroppar med fysisk träning och utomhusaktiviteter. 

På samma sätt som vi tar hand om oss själva, så värnar vi om vår miljö och tanken på kommande generationer. Vi vill att de avtryck vi lämnar och de beslut vi tar i våra projekt ska vara väl medvetna. Vi ser starkt på framtiden och den hållbarhet vi bygger tillsammans.

Nyfiken på mer?

Lajva en dag med oss!

Ta en titt inifrån och följ med på en dag hos oss på Convise där vi berättar mer om vad och hur vi jobbar. 

Förstå hur vi arbetar och vad som driver oss

Vårt sätt att arbeta, förutom våra exceptionella talanger, är det som särskiljer oss mest från andra.

Bli en av oss!

Se våra lediga tjänster

Hur länge du arbetat eller studerat är inte det viktiga för oss. Välkommen med din ansökan redan idag!