Projektering av sprinkler

BIM-projektering av släcksystem

Den största delen av vårt arbete är BIM projektering av sprinklersystem. Här handlar det om att detaljprojektera sprinkleranläggningar med placering av rör och dysor, funktion av centralutrustning och styrningar. Vi håller en hög nivå på våra projekterade lösningar och ligger i framkant med programval, märkning utav produkter i våra 3D-modeller och exporter. Detta för att låta våra kunder använda de senaste teknikerna med mängdavtagning i IFC-filer och enklare kalkylering. Alla våra projekt följer och littereras med BIP-koder oavsett om krav finns i projektet eller ej.

Handlingar som produceras av oss har en hög nivå gällande möjligheterna till utförande, bra materialval och lösningar som håller nere installationskostnaderna. Våra egna erfarenheter från det faktiska installationsarbetet gör att vi vågar hålla en hög ambitionsnivå inom detta område.

Sprinklerprojektering

Vi projekterar, genomför utredningar, beskrivningar och allt annat som rör dokumentation av sprinklersystem. Det är kunden som avgör vad vi ska bistå med inom sprinklerprojektering.

Platsinventering

Vi genomför kontroll ute på plats och reviderar ritningar och ser till så att allt hänger ihop och stämmer överens med befintlig miljö, till exempel för industrilokaler, kontorskomplex och sjukhus.

Allt inom sprinklerprojektering

Rådgivning
Vi hjälper till med riktlinjer i tidigt skede, och hjälper våra kunder att fastslå riskklasser, lagringshöjder krav på vattenkälla och liknande.

Beskrivningar och riktlinjer
Vi utför tekniska beskrivningar i olika skeden, allt från tidiga programhandlingar, till mer genomarbetade systemhandlingar eller rambeskrivningar för totalentreprenader och förfrågningsunderlag.

Dokumentation
Vi utföra samtliga dokumentationsarbeten inom sprinklerområdet och gör allt från driftinstruktioner till orienteringsritningar.