Arbetssätt

Vårt arbetssätt

Vi tar en stolthet i att vara noggranna och lösa problem innan de uppstår. Både mot kund och internt. Vi är genuina i vårt engagemang och driver alla projekt för att slutprodukten och resan dit ska vara av hög kvalité. Vi tror på utveckling av vår personal som en stark grund för att kunna utveckla vårt bolag och våra leveranser till kund. För oss är det självklart att en modern arbetsplats innebär flexibilitet och ett aktivt ledarskap som ser och bygger talanger.

Vi är stolta över att vara ett av Sveriges certifierade sprinkler-projekteringsbolag.

Kvalitetsansvar

Alla handlingar som levereras av Convise interngranskas av utomstående person till projektet samt kollisionkontrolleras alltid mot andra förekommande installationer inom projekten. Detta dokumenteras och lagras för spårbarhet och eventuella frågor som kan uppstå under byggprocessen.

Miljöansvar

Vi ser till att de handlingar som produceras av oss har hög nivå gällande möjligheterna till ett bra materialval ur miljöhänseende. Flexibelt materialval möjliggör för samtliga externa byggvarubedömningar och specifika produkter föreskrivs sällan för att möjliggöra en produkt med minimal miljöpåverkan.

Certifiering

Vi är den första certifierade Sprinklerkonsultfirman enligt normen SBF 2016:1. Detta innebär att vi har ett väl utvecklat kvalitetssystem för uppföljning och kontroller utav våra leveranser till våra kunder. Minst en gång om året genomför även SBSC en insyn hos oss för att säkerställa att vi följer ställda krav i normen.

Våra certifierade ingenjörer

Västerås

Våra kunder