Arbetssätt

Där teknik, kreativitet och hållbarhet möts

Vi bryr oss om samtiden och därför blickar vi ständigt framåt. Innovationer som tar hänsyn till teknisk utveckling, miljö och samhälle är en passion för våra konsulter. Vi gör det för att vi bryr oss och för att vi är övertygande om att det är enda sättet att leverera högsta kvaliteten till våra kunder.  

Med fokus på miljö och kvalitet

Vi är prestigelösa i det mesta, men inte när det kommer till att värna om miljön och att leverera toppkvalitet. Strävan efter att hjälpa våra kunder till medvetna val gör oss till en drivande part inom klimatsmart byggande, där vi aktivt arbetar mot ökad resurseffektivitet och bidrar till projektens arbete med att reducera sina koldioxidavtryck – mot NollCO2.

Våra klimatberäkningar hjälper våra kunder att nå sina klimatmål. Med tydliga kvalitetssystem och certifierade ingenjörer levererar vi handlingar som håller hög nivå samtidigt som vi bygger hållbart för framtiden.

Certifierade sprinklerkonsulter för rätt konsultering och stark projektering

Inte bara har vi certifierat oss enligt SBF 2016, vi arbetar kontinuerligt för att förbättra branschen vi befinner oss i. Det gör vi med initiativet Certifierade sprinklerkonsulter, för att säkerställa en hög nivå för alla certifierade konsulter inom sprinkler och brandskydd.

Höga krav inom sprinklerprojektering ställer höga krav på våra konsulter. Vi använder oss av märket för att ge våra leveranser en kvalitetsstämpel som betyder något och som säkerställer att det är handlingar av världsklass. 

Certifierat och klart​

Det är inte bara snack, det är verkstad. Och i vår verkstad är vi extra stolta över våra certifikat. Vi är certifierade enligt SBF 2016, certifierad sprinklerkonsultfirma, för att vi bryr oss om din projektering och ditt slutresultat.

Convise Care

Det här är vårt system för högre kvalitet, miljömedvetenhet och engagemang som värnar om våra medarbetare, kunder och samhälle. Convise Care är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 – för att vi bryr oss på riktigt. 

Ledningssystem för kvalitet

Vårt ledningssystem beskriver hur vi ständigt utvecklar och förbättrar verksamheten för att säkerställa högsta kvalitet och möta våra kunders behov.

Ledningssystem för miljö

Vårt aktiva miljöarbete ger ett strukturerat och systematiskt arbetssätt som leder till effektivare hantering av resurser och minskat koldioxidavtryck.

Våra certifierade ingenjörer

Våra certifierade ingenjörer är certifierade enligt normen SBF 1018, Behörig ingenjör vattensprinkler. Vi prioriterar att varje projektgrupp har minst en certifierad ingenjör för att säkerställa högsta kvalitet i våra leveranser.

Våra sakkunniga brandkonsulter

Våra brandkonsulter är certifierade enligt boverkets föreskrifter (BFS 2011:17 SAK3) som sakkunnig inom brandskydd.

Nyfiken på mer?

Läs mer om vår kultur!

Få en känsla för vad som är viktigt för oss och hur vi ser på vårt arbete, våra projekt och framför allt varandra.

Bli en av oss!

Se våra lediga tjänster

Hur länge du arbetat eller studerat är inte det viktiga för oss. Välkommen med din ansökan redan idag!