Du visar för närvarande Certifierade sprinklerkonsulter – tillsammans tar vi branschen till en ny nivå
Från vänster: Samir Ekasriouen (Convise), Marcus Ekholm (K-TEK), Lars-Åke Kull (K-TEK), Tomas Farestveit (Nordiska Brand) och Jonathan Eriksson (Convise)

Certifierade sprinklerkonsulter – tillsammans tar vi branschen till en ny nivå

Genom föreningen Certifierade sprinklerkonsulter uppmanar nu Convise, Nordiska brand och K-TEK fler företag att ansluta sig för att tillsammans påverka branschen och sätta en ny standard för svensk sprinklerprojektering.

Föreningen Certifierade sprinklerkonsulter bildades 2019 av de då enda certifierade sprinklerkonsultfirmorna på den svenska marknaden; Convise och Nordiska Brand. Anledningarna till att föreningen startades är många, där de främsta är kunskapsutbyte och kvalitetssäkring. Under hösten 2021 fick föreningen tillökning av K-TEK som tredje medlemsföretag och det aktiva arbetet är nu i full gång. 

Normen SBF 2016 för Sprinklerkonsultfirma, som ligger till grunden för certifieringen, arbetades fram och publicerades av Brandskyddsföreningen, där certifieringen utförs av SBSC – Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB. Jämfört med både anläggar- och besiktningsfirmor vars normer och certifieringar upprättades redan på 90-talet, så upprättades normen för sprinklerkonsultfirmor långt senare; år 2016, varför det förekom kvalitetsglapp i hela kedjan. Handlingarna som levererades reglerades inte på samma sätt som monteringen och besiktningen, vilket ledde till att eventuella fel upptäcktes först vid slutbesiktnigen. Det kunde i många fall bli oerhört kostsamt att riva upp och bygga om från grunden – något som enkelt kunde åtgärdas om själva ritningarna var korrekta och kontrollerade från början. 

En upprättad norm för kvalitetssäkring och ett naturligt nästa steg för branschen

En nödvändig förändring

Tomas Farestveit, VD och grundare av Nordiska Brand, var en av dem som lyfte behovet av en egen norm för just sprinklerprojektering. ”Det kändes absurt och felvänt att en kvalitetskontroll av projektering först kommer när allt är gjort. Det behövs kvalité i hela kedjan, för att undvika kostsamma processer vid eventuella fel. Jag och installatörsföretagen lyfte idén i regelgruppen och började sedan skriva den norm som vi märkte behövdes”, berättar Tomas Farestveit.

När normen SBF 2016 för Sprinklerkonsultfirma lanserades var Convise, dåvarande BST Teknik AB, det bolag som var först ut att certifiera sig. Kravlistan är omfattande och genomsyrar hela bolaget i form av aktuella lagar och bestämmelser, kvalitetssystem för dokumentation och skriftliga rutiner med tillgång till relevant information. Trots en lång process så var det inga tvivel från Convise VD Jonathan Eriksson att genomgå certifieringen. De satte igång processen så snart den nya normen publicerades.

”Vi såg det som en självklarhet att gå i bräschen för certifieringen. Att nu även kunna säga att vi har en organisation för certifierade företag var ett naturligt nästa steg – vi behövde ett forum för kunskapsutbyte och utveckling av regler och normer inom sprinklerprojektering”, säger Jonathan.

Föreningen Certifierade sprinklerkonsulter är ett initiativ av Convise och Nordiska Brand för att skapa en naturlig mötesplats för diskussion och samsyn mellan de certifierade sprinklerföretagen. Fördelarna med att ha ett gemensamt forum tilltalade även konsultföretaget K-TEK och under hösten 2021 beslöt även de sig för att gå med i föreningen.

”Det är så oerhört viktigt att se regelverken på samma sätt; hur vi går tillväga och hur vi ska tänka. Föreningen samlar de mest kunniga inom sprinkler som alla, genom föreningen, har samsyn och gemensamt jobbar mot samma mål – att utveckla sprinklerbranschen”, säger Lars-Åke Kull, VD och medgrundare för K-TEK.

Ett initiativ som förenar och uppmuntrar till samarbete

Initiativet är välkommet

SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, Nordens ledande organ inom certifiering av brand och säkerhet, tillsammans med Brandskyddsföreningen ser positivt på den utveckling som sker i sprinklerbranschen. Fler företag certifierar sig och de uppmuntrar även den agenda Certifierade sprinklerkonsulter bedriver kring förhöjd utveckling av regler och normer inom sprinklerprojektering.

”Vi på SBSC tycker det är jättebra att sprinklerkonsultföretagen organiserar sig. Vi är övertygade om att man kommer att kunna påverka framtida utveckling av regler och normer. Man kommer också lättare kunna påverka inköpare och kravställare att ställa krav på kvalitet inom projekteringsarbetet”, kommenterar Kenneth Hedman, certifieringsingenjör och områdesansvarig för vattensprinkler på SBSC.

Jens Hjort, expert på släcksystem på Brandskyddsföreningen, välkomnar också initiativet till att de certifierade bolagen nu startat en förening. ”Det blir en bättre bransch och en bättre marknad generellt när organisationer följer samma standard – då börjar vi samarbeta, istället för att jobba mot varandra. De svenska föreskrifterna är relativt unga och kraven som idag finns på sprinkler behöver hela tiden utvecklas. Här behöver vi alla med gemensamma medel driva på den utvecklingen framåt”, menar Jens.

En kvalitetsstämpel för handlingar i världsklass

För ett säkrare Sverige

För att beställare fullt ut ska kunna lita på att de handlingar som tagits fram i ett byggprojekt förhåller sig till de regler och myndighetskrav som förekommer inom sprinklerprojektering, så har föreningen Certifierade sprinklerkonsulter låtit tagit fram ett märke. Märket symboliserar ett regelrätt arbete med hög kvalité och säkra leveranser. Föreningen hoppas kunna höja standarden för sprinklerprojektering genom kunskapsutbyte och standardiserade gemensamma lösningar och modeller för alla medlemmar, för att tillsammans skapa förändring i branschen.

”Framöver kommer vi att samverka mer inom föreningen för att hitta nya, tekniska lösningar och dessutom bli bättre på att sprida kunskap kring sprinkleranläggningar. Vi ser att branschen behöver jobba mer med hållbarhet och miljö – här kommer vi lägga stort fokus på hur vi i föreningen kan hjälpa till för att ta fram nya standarder och lösningar för att öka medvetenheten ytterligare”, säger Tomas, medgrundare Certifierade sprinklerkonsulter.

Föreningen uppmanar nu fler företag att certifiera sig för att sedan kunna ansluta till Certifierade sprinklerkonsulter. En stor fördel är att med ett gemensamt synsätt, samarbete och den styrka som medlemsföretagen utgör tillsammans ger ett större inflytande på ändringar och förbättringar i uppsatta normer och regelverk. Föreningens huvudmål är att höja nivån ytterligare för sprinklerprojektering, verka för en egen upphandlad disciplin och att sprida kunskap kring vikten av ett sprinklersystem.

”Vi jobbar alla med säkerhetsanläggningar där det ibland glöms bort att vi faktiskt är här för att rädda liv och släcka bränder, därför är det av högsta vikt att vi alla samverkar och samarbetar för att höja standarden i branschen och fortsätta utveckla normer och regelverk. Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare Sverige”, avslutar Jonathan, medgrundare till Certifierade sprinklerkonsulter.

Läs mer och ansök om medlemskap på certifieradesprinklerkonsulter.se
För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Farestveit

Styrelseordförande
Certifierade sprinklerkonsulter
VD Nordiska Brand

[email protected]
+46 768 266 222

Jonathan Eriksson

Kassör
Certifierade Sprinklerkonsulter
VD Convise

[email protected]
+46 760 020 150

Lars-Åke Kull

Styrelseledamot
Certifierade sprinklerkonsulter
VD K-TEK

[email protected]
+46 728 570 154