Smart ritningshantering

Smart ritningshantering

Manuell hantering av ritningar är fortfarande vanligt förekommande inom projekteringsgrupper i byggbranschen. Exempelvis kan ett leveransdatum för endast ett projekt behöva korrigeras i ett trettiotal ritningar, en efter en. Det här är såklart väldigt tidskrävande och ökar risken för att fel information skrivs in. 

Vi vill göra projekteringsprocessen så effektiv och enkel som möjligt och erbjuder därför en tjänst som vi kallar för ”smart ritningshantering”. Smart ritningshantering är ett sätt för oss som företag att spara tid och ett sätt för dig som kund att spara pengar. Det innebär att vi i ett tidigt stadie av ett projekt har möjlighet att ta fram ritningsstämplar och ritningsdefinitionsfiler, vilket är en sammanfattning och layout för en ritning som oftast arkitekten eller konstruktören brukar utforma. Genom att konvertera till smarta stämplar för programmen AutoCad och DWG kan dessa nyttjas av samtliga konsulter i ett projekt och kunden besparar arbete på både ritningshantering- och framställning. 

Att vi på Convise nu tillhandahåller denna tjänst och kan skapa våra egna ritningsstämplar möjliggör även användandet av program som läser av informationen i stämpeln och uppdaterar den automatiskt. Istället för att som tidigare behöva skriva in samma uppgifter flera gånger kan vi nu styra den information som finns i ritningarna och därmed uppdatera informationen i samtliga ritningar på en och samma gång. 

Smartare leverans av ritningar

De mallar vi tar fram följer alltid kraven i BEAst PDF Guidlines 2.0. BEAst PDF Guidelines är en anvisning för att säkerställa att rätt teknisk kvalitet inför leverans av handlingar i PDF- format. I den beskrivs de grundläggande förutsättningar som krävs för att ge exempelvis sökbar text, korrekt mätning och automatgenerering av hänvisningar med hyperlänkar. Hyperlänkar gör det vidare lättare och snabbare att orientera sig i större ritningspaket med många dokument, så kallade ”binder” eller ”binders”.

När handlingar utformas och levereras efter det här arbetssättet bidrar det till en enklare hantering ute på byggarbetsplatsen. Det upplevs ofta som smidigare att titta på en pdf-ritning i en surfplatta istället för behöva bläddra i en bunt med pappersritningar. På så vis kan hänvisningar till detaljer och sektioner tas fram på några sekunder. Utöver att man spar administrativ tid på byggarbetsplatsen drar vi dessutom ned på pappersproduktionen för de utskrivna ritningarna och därmed bidrar till en bättre miljö. Vi har i flera större projekt hjälpt till att ta fram Mega PDF:er som översiktsritningar. Dessa kan bestå av flera ihopsatta A1:or, allt ifrån 2 till 16 stycken. Detta för att få en bättre överblick och se systemen i sin helhet.

Anvisningen riktar sig i första hand till projektörer och konsulter inför leverans av handlingar från CAD-system. Beställare i form av exempelvis byggherrar och entreprenörer kan använda det som ett krav och kunskapsdokument för att skapa bättre kvalitet i projektets handlingar.

Det här kan vi hjälpa dig med:

  • Framtagning av ritdefinitionsfiler med attribut för hela konsultgruppen
  • Framtagning av ritningsstämplar med attribut och metadata
  • Framtagning av stora översiktsritningar, så kallade ”Mega PDF:er”
  • Automatiska uppdateringar av ritningar
  • Sökbara PDF:er 
  • Tillämpning av BEAst standard för granskning av handlingar