En beräkning av koldioxid för sprinklersystem

Få en komplett bild av ditt sprinklersystem och dess klimatpåverkan med vår detaljerade klimatrapport.

Vi gör noggranna och regelrätta koldioxidberäkningar som inkluderar dolda faktorer för en mer exakt bild av systemets klimatpåverkan. Med vår klimatrapport får du ett korrekt underlag för din klimatdeklaration.

Så utför vi beräkningen av klimatpåverkan för sprinklersystem i din installation

En komplett koldioxidberäkning av ditt sprinklersystem

Vi utför koldioxidberäkningar med hög kvalitet för att möta framtidens krav på miljöansvar. Med vår tydliga koldioxidberäkning får du ett kvalitativt underlag för redovisning av ditt sprinklersystem i din klimatdeklaration för din byggnads installation.

I våra koldioxidberäkningar analyserar vi materialåtgången för varje del av sprinklersystemet och beräknar klimatpåverkan baserat på materialens sammansättning. Därefter tillämpas en specifik beräkningsmetod för att omvandla detta till en koldioxidvikt per kilo material i systemet.

Men, vi gör även skillnad med vår erfarenhet – framförallt på ställen där det inte syns, men där vi vet att det finns. När vi beräknar ett sprinklersystem så tar vi alltid höjd för det vi kallar för “dolda bovar” – det är alla påverkande faktorer såsom kopplingar, upphängningar, kablar och sånt som har en betydande påverkan för projektets koldioxidavtryck, men inte finns redovisade i 3D-modeller och ritningar. Vi tar även höjd för svinn eller med andra ord “spillmaterial”. På så vis får vi med samtliga delar av sprinklersystemet och våra beräkningar ger en mer komplett helhetsbild av vilken klimatpåverkan det faktiskt innebär.

Tillsammans med oss får du inte bara en mer noggrann klimatberäkning för dina installationer och ett mer noggrant underlag för din klimatdeklaration, du får även ett starkt underlag för vidare optimeringar av materialkostnader och arbetsprocesser i hela projektet.

En koldioxidberäkning blir mer exakt med bra data

När vi utför beräkningar på klimatavtrycket för en viss materialåtgång så används en koefficient för att beräkna utsläppet som materialet ger upphov till. Denna koefficient baseras ofta på en generisk schablonsiffra som är väl tilltagen för CO2-avtrycket för just det materialet. För stål är siffran satt till 2,52 kg CO2 per kilo stål (enligt Boverkets klimatdatabas).

Men, ju mer exakt data vi har, desto mer reell blir vår koefficient, vilket i sin tur ger en mer exakt beräkning. Den bästa av data kallas för specifik data och kommer närmast det exakta värdet för koldioxidutsläpp för det beräknade materialet. Specifik data för att beräkna sprinklersystemets klimatpåverkan får man genom en miljövarudeklaration eller så kallad EPD – Environmental Product Declaration.

I dagsläget är EPD för stål en bristvara i byggbranschen och än mer sällsynt inom installation. Tillsammans med Sweden Green Building Council arbetar vi på Convise aktivt för att driva utvecklingen framåt och att göra betydelsen av EPD-data viktigt för våra underleverantörer.

Vår klimatrapport är underlaget till din klimatdeklaration för installation

Med vår klimatrapport får du en detaljerad inblick i hur ditt sprinklersystem påverkar koldioxidutsläppen. Rapporten sammanställer CO2-avtrycket för alla produkter i systemet, inklusive deras individuella vikter och material. Informationen presenteras på ett tydligt och lättillgängligt sätt, vilket gör det enkelt att se hur varje del bidrar till den totala miljöpåverkan.

Rapporten utgör ett värdefullt verktyg för att uppfylla de nya lagkraven på klimatdeklarationer som träder i kraft år 2027. Den ger dig en solid grund för att beräkna och redovisa ditt sprinklersystems CO2-utsläpp på ett korrekt och regelmässigt sätt.

Tillsammans tar vi ansvar, redan idag. Med Convise får du inte bara ett tydligt underlag för din hållbara byggnation, du får även en sprinklerprojektör för framtiden.

Våra hållbarhetsexperter

Jonathan Eriksson, Sprinklerkonsult på Convise

Jonathan Eriksson

Sprinklerkonsult
Jonathan Eriksson
Sprinklerkonsult
Telefon
Alexander Viiri, Sprinklerkonsult på Convise

Alexander Viiri

Sprinklerkonsult
Alexander Viiri
Sprinklerkonsult
Telefon
Sara Waldén, Sprinklerkonsult på Convise

Sara Waldén

Sprinklerkonsult
Sara Waldén
Sprinklerkonsult
E-post
Telefon
Elina Wikström, Sprinklerkonsult på Convise

Elina Wikström

Sprinklerkonsult
Elina Wikström
Sprinklerkonsult
Telefon
Emma Gahne, Sprinklerkonsult på Convise

Emma Gahne

Sprinklerkonsult
Emma Gahne
Sprinklerkonsult
E-post
Telefon
Robert Yngvesson, Sprinklerkonsult på Convise

Robert Yngvesson

Sprinklerkonsult
Robert Yngvesson
Sprinklerkonsult
Telefon