Klimatberäkning för installation

Vi ser det som självklarhet och hoppas att du som läser det här förstår lika bra som vi att resan mot förändring börjar nu.

Convise förenar expertis och engagemang för att leverera ett kvalitativt underlag för din klimatdeklaration som uppfyller morgondagens krav redan nu. Med vår tydliga koldioxidberäkning får du inte bara information – du får en sprinklerprojektör för framtiden i ditt hållbarhetsarbete.

En hållbar byggnation redovisar installation i sin klimatdeklaration

Det är sedan 2022 lagkrav på att en byggnads klimatpåverkan redovisas i en klimatdeklaration till Boverket. En klimatdeklaration innehåller byggnadens livscykelanalys och uppgifter om dess totala klimatpåverkan.

Det är dock vanligt att man inte redovisar för den klimatpåverkan som byggnadens installation ger upphov till – där bland annat sprinklersystem, VVS och ventilation ingår.

Vi ser det som en självklarhet för en hållbar byggnation att även inkludera installation i sin klimatdeklaration då dessa installationer har en betydande inverkan på miljön.

Vilka lagkrav gäller för installation i en byggnad?

Det finns idag ingen lag som kräver redovisning av koldioxidavtrycket för installationen i en byggnad, men detta kommer att förändras inom kort.

Senast 2027 träder nya lagkrav i kraft som innebär att även installationernas klimatpåverkan måste redovisas i klimatdeklarationen – vilket går i linje med Sveriges mål att vara helt klimatneutralt år 2045.

Våra klimatberäkningar

Vi utför klimatberäkningar för en hållbar installation och byggnation

I våra klimatberäkningar redovisar vi för samtliga materialpunkter som ingår i arbetet med sprinklerprojektering, inklusive det vi av erfarenhet vet är påverkande faktorer – såsom kopplingar, upphängningar, kablar och sånt som inte finns redovisade i 3D-modeller och ritningar. Vi tar även höjd för svinn eller med andra ord “spillmaterial”.

Resultatet blir en tydlig rapport där du enkelt kan se hur varje del i ditt sprinklersystem påverkar CO2-avtrycket. Rapporten är en sammanställning av koldioxidavtrycket för sprinklersystemets samtliga produkter, deras individuella vikter och material. Det är ett tydligt och regelmässigt korrekt underlag till din klimatdeklaration enligt de nya lagkraven år 2027.

Din framtida projektör för hållbara installationer

Tillsammans tar vi ansvar, redan idag. Med Convise koldioxidberäkningar får du inte bara ett tydligt underlag för din hållbara byggnation, du får även en sprinklerprojektör för framtiden.

Vi har stenkoll på både befintliga och kommande miljökrav och har ett nära samarbete med Sweden Green Building Council där vi aktivt jobbar för ett mer hållbart samhällsbyggande.

Våra hållbarhetsexperter

Jonathan Eriksson, Sprinklerkonsult på Convise

Jonathan Eriksson

Sprinklerkonsult
Jonathan Eriksson
Sprinklerkonsult
Telefon
Alexander Viiri, Sprinklerkonsult på Convise

Alexander Viiri

Sprinklerkonsult
Alexander Viiri
Sprinklerkonsult
Telefon
Sara Waldén, Sprinklerkonsult på Convise

Sara Waldén

Sprinklerkonsult
Sara Waldén
Sprinklerkonsult
E-post
Telefon
Elina Wikström, Sprinklerkonsult på Convise

Elina Wikström

Sprinklerkonsult
Elina Wikström
Sprinklerkonsult
Telefon
Emma Gahne, Sprinklerkonsult på Convise

Emma Gahne

Sprinklerkonsult
Emma Gahne
Sprinklerkonsult
E-post
Telefon
Robert Yngvesson, Sprinklerkonsult på Convise

Robert Yngvesson

Sprinklerkonsult
Robert Yngvesson
Sprinklerkonsult
Telefon