Norra tornen

Norra Tornen ligger i den nya stadsdelen Hagastaden vid Torsplan. Norra Tornen kommer att bli ett landmärke som knyter samman Stockholm med Solna. Det båda tornen Innovationen och Helix kommer att till största delen innehålla bostäder, Innovationen kommer innehålla cirka 180 stycken lägenheter och Helix runt 100 stycken lägenheter. Convise projekterar sprinkleranläggningen och den trycksatta brandpostanläggningen. Eftersom husen blir väldigt höga ställer detta stora krav på systemutformning med olika tryckstegringspumpar, tryckzoner och tryckreduceringar. Handläggare var Soufian Ekasriouen.