Mästerhuset

En kontorsbyggnad mitt i Stockholms innerstad. Ett av de högsta miljökraven på ett kontor i Sverige, LEED Platinum. Detta har ställt stora krav på projektering då ventilation, rör och el har mycket tekniktunga och skrymmande installationer vilket gjort att nivån på projekteringen varit hög. Alla installationer är 3d-modellerade, kollisionskontrollerade och samordningen utfördes i Navisworks. Fastighetsägare är Pembroke. Handläggare var Sebastian Eriksson.