KV. Björnen

Kvarteret Björnen på Norrmalm i Stockholm stod klart 1981 och som trettio år senare beslutades att renoveras på grund av slitna lokaler och föråldrad teknik. I samband med renoveringen hjälpte Convise till med projektering av en flexibel sprinklerlösning som underlättar vid kommande hyresgästanpassningar och ombyggnationer. Ett komplext projekt som innehöll många svåra passager och samordningar. Även säkerhetsklassen i projektet var komplicerad och extra tidskrävande då allt arbete utfördes på ett säkerhetsklassat platskontor.

Fastighetsägare är Statens Fastighetsverk. Handläggare var Monika Rutisson.