Klara C

Klara C är Skanskas ombyggnadsprojekt för Klara City på Vasagatan i Stockholm. Anläggningen är projekterad för att så få ändringar som möjligt ska behöva göras på sprinklersystemet när en eventuell hyresgäst kontrakteras. Detta har ställt höga krav på våra projektörer då vi behöver ta hänsyn till eventuella kommande rumslägen men samtidigt hantera ett scenario även utan rum. Handläggare var Soufian Ekasriouen.