Isafjord 1B, Tele2 HQ

Klövern AB är fastighetsägare till Isafjord 1B ,fastigheten som byggs längs Torshamnsgatan omfattar ca 27 000 kvadratmeter. Tele2:s huvudkontor kommer att flyttas till denna byggnad. Convise projekterar sprinkleranläggningen och stigarledningssystemet. Projektering är utförd i 3d och samordning samt kollisionskontroller utförs i Solibri. Handläggare var Sebastian Eriksson.