Hammarby gård 12 och 13

Två stycken nybyggda kontorsfastigheter som Skanska bygger och förvaltar. Dessa är det första kontoren i det nya området ”Stockholm New” som innefattar kontor, bostäder, kommersiella lokaler samt en ny bussdepå för SL. Projektering är utförd i 3d och samordning samt kollisionskontroller utförs i Navisworks. Convise har i detta projekt haft Skanska Sverige som kund och levererat en helt färdig projekterad anläggning för utförande entreprenad. Handläggare var Sebastian Eriksson.