Gjutmästaren

I Ulvsunda industriområde i Bromma ligger kvarteret Gjutmästaren 8. En ny fastighet byggdes i kvarteret under 2020 till fastighetsbolaget Sagax. Den inrymmer nytt huvudkontor till VVS-företaget Dahl samt tre butiker till denna.

Projektet slutfördes våren 2020 och Convise ansvarade för sprinklerprojekteringen av den nya fastigheten samt utförde FDT-beräkningar. I och med detta projekt så breddades vår kunskap inom FDT- beräkningar. Beställare var In3prenör AB och handläggare Samir Ekasriouen.