Du visar för närvarande Vallgossen 14, S:t Görans Gymnasium

Vallgossen 14, S:t Görans Gymnasium

Vi har fått i uppdrag att projektera sprinkler i vissa delar utav S:t Görans gymnasium som för fullt håller på att byggas om till studentlägenheter. Några ytor med hostel och elevboende måste förses med sprinkler pga. deras läge i fastigheten och med avseende på utrymningskrav. Fastigheten är sedan tidigare inte sprinklad och i detta uppdrag ingår att projekter sprinklercentral och vattenförsörjning. Uppdraget startar i dagarna och kommer pågå framåt årskiftet.

Vi projekterar handlingar för en utförande entreprenad och vår beställare är Serneke Bygg Öst.

Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare är Samir Ekasriouen.