Du visar för närvarande The Dockworks – ett gemensamt innovationsarbete i ett hållbart område, för en hållbar framtid

The Dockworks – ett gemensamt innovationsarbete i ett hållbart område, för en hållbar framtid

Convise hjälper till i utvecklingsarbetet mot ett hållbarare arbetsliv och ett miljötänk i framkant i de gamla hamnmagasinen i Värtan. Projektet kallas för The Dockworks som beräknas vara klart under år 2027. Det är ett stort och ambitiöst projekt och hittills har reaktionerna från både beställare och samarbetspartners varit över förväntan positiva, berättar Jonathan Eriksson på Convise.

Värtahamnen, även kallad Värtan, ligger i nordvästra Stockholm och har tidigare betraktats som ett relativt charmlöst och industritungt område i utkanten av staden. Men allt det håller nu på att förändras i och med uppbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden, med bra kommunikationer, god mat, gott om natur, sport och kultur. Idag är området en oslipad diamant, men miljömålen är ambitiösa och Stockholm stads vision är att området ska bli den mest socialt hållbara stadsdelen – en unik plats och en symbol för en hållbar framtid.Flaggskeppet för den stora satsningen är Dockworks, som ingår i en större hållbarhetsplan. Visionärerna bakom projektet är en av Nordens största fastighetsägare Niam. Tillsammans med arkitektbyrån Brunnberg & Forshed har man skapat stilrena glashus med vackra ljusflöden och gröna ytor.

En vision blir verklighet

För att realisera visionen anlitade Niam i sin tur projektledningsgruppen Hedström & Taube som genom åren har byggt upp en fin relation tillsammans med Convise. “När Erik Norstedt (projekteringsledare) hörde av sig till oss på Convise, tackade vi självklart ja till uppdraget som sprinklerprojektör till Dockworksprojektet”, säger Jonathan Eriksson, VD på Convise. “Att i en snabbt växande stad, med nya krav på miljö och hållbarhet, så är det precis sådana här uppdrag som vi vill se fler av.” fortsätter Jonathan. 

Projektet är ett praktexempel på ett helhetstänk, där projektets olika delar både är beroende av – men också stärker varandra. Utöver de självklara aspekterna av kostnadseffektiva lösningar, så ska projektets delar även fungera i ett större sammanhang som tillsammans skapar banbrytande miljöer som inspirerar för social närvaro samt aktiviteter, allt med hög kvalité. 

Slutresultatet måste leva upp till alla de fina värden som ligger i utvecklingsplanen och får inte vara en produkt av kompromisser. Alexander Viiri på Convise är handläggare i projektet och berättar att uppdraget handlade främst om att tillsammans skapa en framtida miljö som ger känslan av att komma hem och den känslan som uppstår när samtliga parter känner samma sak under projektets gång. “Det handlar om att se varandras styrkor och i god tid planera för hur vi på bästa sätt löser helheten.” säger Alexander.

Samarbete med innovation som motivation

När det kommer till prestigeuppdrag av den här naturen, är det därför A och O att samarbetet mellan de olika aktörerna fungerar bra och att projektet i sig blir så friktionsfritt som möjligt. Där det traditionellt sett finns arbetsstrukturer där projektets olika discipliner till stor del jobbar isolerat, så börjas det nu ses nya arbetsformer där samarbetet sätts i första rummet. “För oss är Convise det självklara valet av samarbetspartner, då de har förmågan att anpassa sig till den gemensamma uppgiften.” säger Erik Norstedt. “Det här projektet var verkligen något att bita i, med många speciella krav som krävde extra mycket struktur i samarbetet. Convise har förmågan att känna in vad som behövs och när det behövs, inte bara för projektets bästa utan även för gruppens bästa.” Erik berättar att det är med stolthet han tittar tillbaka på en lyckad sammansättning i arbetsgruppen som hade en sådan bra dynamik.

”Att leverera starka lösningar och effektiva sprinklersystem är det vi gör till vardags, men det är många aspekter som går utöver vår kärnverksamhet som är otroligt viktiga för oss i vårt arbete.” fortsätter Alexander. ”Vi drivs av att gemensamt få samarbeta mot innovativa lösningar och vi älskar när vi får möjlighet att vara med och påverka de miljömässiga aspekterna i våra projekt. De kräver ofta att man jobbar gränsöverskridande mellan projektets olika discipliner och det är då vi ser kraften som just innovation har på arbetet. Av erfarenhet har vi märkt att det är då vi gör som mest nytta för projektet och det roliga är att alla lär sig någonting nytt på vägen.”

Förändra delarna och påverka framtiden

Att tänka nytt kräver även det mycket arbete. Många idéer testas och en del lösningar går vidare till ett prototypstadie. “I det här projektet ville vi prova att anpassa bassprinklerinstallationen till att fungera som en HG-anpassning. Det var en intressant idé som vi ville utforska vidare.” säger Jonathan. Efter stadier av prototyparbete kombinerat med trycktester kunde det konstateras att den nya anpassningen fungerar mycket bra och godkändes som lösning även i fortsättningen av brandingenjören Kjell Fallqvist, grundare av Brandkonsulten AB. “I den nya lösningen byter vi ut fasta delar av systemet mot delar som är flexibla, men som samtidigt klarar de höga trycken” fortsätter Jonathan. Ett till synes enkelt ingrepp men som får stora vinningar i projektet som helhet. “Med den nya lösningen får vi ett heltäckande sprinklerskydd redan i basinstallationen och tar samtidigt bort behovet av ombyggnation i hyresgästanpassningen, vilket är tidsbesparande och kostnadseffektivt, hållbart och miljöbesparande. Dessutom så bygger vi en lösning som man kan känna sig trygg med redan från början.” instämmer Erik. 

Utöver detta såg arbetsgruppen även förbättringspotential i hur de i dagsläget ritar och redovisar systemhandlingar. Genom att kombinera två traditionella arbetspraxis blev lösningen en ny standard – innovativt, enkelt och överskådligt. “Det här förändrar hur vi jobbar med systemhandlingar framöver.” säger Erik och fortsätter: ”En stor fördel för oss är att vi kan använda den nya standarden för systemhandlingsredovisning till kommande byggprojekt, som ett gott exempel för andra i konsultgruppen, bland annat VVS- och elkonsulter.” 

Resultatet av de nya arbetssätten är inte bara gynnsamma för projekten. På ett naturligt sätt förändrar de även kulturen i branschen, en bransch som mer och mer kommer att behöva arbeta tillsammans i projekt med höga krav på miljöaspekter och hållbarhet. “Det här är den typen av magi som kan uppstå med bra samarbetspartners. Vår absoluta styrka ligger alltid i lösningarna som vi tar fram tillsammans. Det är då vi skapar ett innovativt brandskydd i världsklass, samtidigt som vi bygger en hållbar lösning för framtiden!” avslutar Jonathan.