You are currently viewing Täby Centrum sprinklerutredningar

Täby Centrum sprinklerutredningar

I början utav Oktober blev det klart att vi kommer hjälpa till på Täby Centrum med diverse utredningar och dokumentationsarbeten. Dels kommer vi att jobba med att sammanfoga diverse olika CAD-Underlag från alla de olika entreprenaderna som varit under om- och tillbyggnadsfasen i centrumet. Så att beställaren får enhetliga sprinklermodeller över sin anläggning. Vi kommer även bistå med att lokalisera och definiera diverse besiktningsanmärkningar. Då projekten är många och uppdelade mellan olika personer hos vår beställare kommer vi ha många inblandade i projektet. Uppdragsansvarig för samtliga projekt är Tord Wallin, och handläggare i de olika projekten kommer Monika Rutisson, Samir Ekasriouen och Sebastian Eriksson att vara.