Du visar för närvarande Stockholmsverken

Stockholmsverken

Under hösten 2017 har vi påbörjat bygghandlingsprojekteringen för projektet Stockholmsverken. Stockholmsverken är ett av Södermalms klassiska industrikvarter. AMF Fastigheter utvecklar nu detta område till ett mer öppet och levande område under fler av dygnets timmar. Totalt är det tre stycken hus som ska uppgraderas med nya installationssystem och ytskikt. Fastigheterna är sedan tidigare inte sprinklerskyddade och den ringa våningshöjden ställer stora krav på installationssamordningen. Projekteringen kommer pågå fram till februari 2018 med bashus installationer och efter detta kommer hyresgästanpassningar att påbörjas i etapper.

Vi projekterar handlingar för en utförande entreprenad och vår beställare är AMF Fastigheter.

Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare är Monika Rutisson och Mali Farrah Konstruktör.

Projekteringen är påbörjad och inklusive kommande hyresgästanpassningar beräknas den pågå fram till cirka 2019.