Du visar för närvarande Sthlm 01 och 04

Sthlm 01 och 04

Under hösten 2016 påbörjade vi bygghandlingsprojekteringen utav Sthlm 01 och 04. Dessa 2 byggnader är en del i Skanskas satsning ”Sthlm New”. Sthlm 01 är kontorsbyggnad om 29 våningar med kontorsplan på cirka 1300m² och Sthlm 04 har 13 våningar med våningsplan på omkring 2000m². I dagsläget finns inga kontrakterade hyresgäster så systemen projekteras enligt en stoppstandard som Skanska tillämpar i sina projekt. Så flexibilitet i de projekterade lösningarna är utav största vikt då man vid kommande hyresgästanpassningar önskar göra så minimala ingrepp som möjligt. BST Teknik projektera sprinkleranläggningarna och det trycksatta stigarledningssystemet.

Vi projekterar handlingar för en utförande entreprenad och vår beställare är Skanska Sverige AB. Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare för hus 1 är Samir Ekasriouen och Mali Farrah Konstruktör. Handläggare för hus 4 är Sebastian Eriksson och konstruktör Alexander Viiri.

Projekteringen är påbörjad och inklusive kommande hyresgästanpassningar beräknas den pågå fram till cirka 2020. Förfrågningsunderlag för de 2 olika projekten väntas färdigställas under hösten 2017.