You are currently viewing Sprinklerprojektering Modemet i Kista

Sprinklerprojektering Modemet i Kista

Vi har via vårt koncernbolag BST Brandskyddsteamet AB fått i uppdrag att utföra samt ansvara för projekteringen av sprinklerinstallationerna vid nybyggnationen av kontorshuset Modemet i Kista.

Byggherre är Vasakronan och beställare Zengun AB. Jonathan Eriksson kommer att vara uppdragsansvarig och Sofia Klang kommer att utföra projekteringen. Projekteringen är påbörjad och beräknas pågå fram tills i vår.