Sprinklerprojektering inom Thermo Fisher Uppsala

Sprinklerprojektering inom Thermo Fisher Uppsala

Idag har vi fått i uppdrag att utföra projektering av sprinkler vid Thermo Fisher Scientifics lokaler i Fyrislund Uppsala. Vi ska projektera in sprinkler i befintlig laboratorieverksamhet, så projektet ställer höga krav på att vi utför de tekniska lösningarna och väljer sprinklerteknik med hänsyn till verksamhet och befintlig utrustning, så att den störs så lite som möjligt.

Beställare är Thermo Fischer Scientific. Projektet utförs enligt ABK09 på löpande räkning. Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och arbetet på plats kommer att utföras framförallt av Mathias Storm. Samir Ekasriouen kommer att bistå med cad-arbetet.