Sprinklerprojektering av GE Healthcare Bio-Sciences i Uppsala

Sprinklerprojektering av GE Healthcare Bio-Sciences i Uppsala

Vi har fått i uppdrag att utföra projektering utav sprinkler vid Ge Healthcare i Uppsala. Vi ska projektera in sprinkler inom befintlig anläggning. Ytor som ska skyddas är utvändiga rörbryggor. Systemtyp för detta kommer att bli Deluge-system. Anläggningen ska projekteras enligt FM Globals krav. Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare i projektet kommer vara Mathias Storm.