Du visar för närvarande Sky City Office One

Sky City Office One

Vi har fått i uppdrag att utföra systemhandlingsprojekteringen utav Sky City Office One. Projektet är det första kontorshuset i det nya Air Port City Stockholm projektet och en del i Arlanda Vision 2050. Vi utför systemhandlingen och sedan kommer projektet gå vidare som en totalentreprenad i samverkan.

Vår beställare är NCC Construction Sverige AB och projektet genomförs i samverkan med Swedavia.

Projekteringen är påbörjad och kommer pågå fram till sommaren 2016, ansvarig hos BST Teknik är Jonathan Eriksson.