You are currently viewing Signalen 3, ICAs nya HK

Signalen 3, ICAs nya HK

I början utav denna månad påbörjades bygghandlingsprojekteringen utav Kv. Signalen 3 i Solna som till stora delar kommer inrymma ICAs nya huvudkontor. Det nya kontoret byggs i Arenastaden där fastighetsägare är Fabege. I vårt uppdrag ingår det att projektera sprinklersystemet och även stigarledningssystemet.

Vår beställare är BST Brandskyddsteamet som har projektet på totalentreprenad med NCC Construction Sverige AB som beställare.

Projekteringen är påbörjad och beräknas pågå fram till sommaren – hösten 2017. Handläggare hos BST Teknik är Soufian Ekasriouen och konstruktör Mali Farrah.