You are currently viewing Projekt Convise Linköping

Projekt Convise Linköping

Göteborgs stadskärna växer över älven. Redan idag är Lindholmen ett av stadens mest expansiva område, och tack vare Karlastaden byggs tio nya kvarter med bostäder, kontor, affärer, förskolor, skolor och vårdcentral. I Karlatornets nedre del kommer det att finnas ett stort hotell med restaurang och bar. Här skapas en stadsdel full av liv och rörelse.
Markytan är 31 000 kvm.
270 000 kvm ska bebyggas varav ca 70 000 kvm är lokalyta och ca 200 000 kvm är bostäder.
Karlastaden är ett joint venture projekt mellan Sernek och NREP

Vi på Convise Linköping är delaktiga i B0 projektet. Som är ett omfattande projekt med många gränsdragningar mellan entreprenörer med stora organisationer. Hela Karlastaden projekteras i Revit / MagiCad for Revit och det ställs stora krav på samordning och exakthet.