You are currently viewing Nytt uppdrag – SÖS tillfällig godsmottagning

Nytt uppdrag – SÖS tillfällig godsmottagning

I dagarna kommer vi att starta upp projektering av en tillfällig godsmottagning vid Södersjukhuset. Denna tillfälliga byggnad kommer temporärt att inhysa Södersjukhusets godsmottagning medan det stora projektet pågår för den nya godsmottagningen. Projektet kommer att utföras som en generalentreprenad med Locums kontrakterade ramleverantörer. Vi arbetar som underkonsult till K-Konsult Elmiljö, ett bolag i Projektengagemangssfären. Projektet går i två etapper och beräknas pågå fram till årsskiftet, projektansvarig är Jonathan Eriksson.