Du visar för närvarande Nytt uppdrag – Hammarby Gård 12 och 13

Nytt uppdrag – Hammarby Gård 12 och 13

Vi kan glatt presentera att Skanska Sverige AB har valt oss som samarbetspartner när de ska projektera projektet Hammarby Gård 12 och 13. Projektet innefattar två stycken kontorsfastigheter som ska byggas ovanpå den nya bussterminalen i Hammarby Sjöstad, vilka Skanska är i full gång med att bygga. Det här är vårt första uppdrag till Skanska, som valt att anlita oss då de ser oss som en projektör med helhetstänk kring kostnader för sprinkler i projektet.

Vi har fått förtroendet då de förlitar sig på att vi projekterar den mest kostnadseffektiva sprinkleranläggningen och samtidigt ändå uppfyller gällande regler och lagar. Projekteringen för generalentreprenaden har påbörjats och FU ska skickas ut under Mars 2015, därefter tar bygghandlingsprojekteringen vid och beräknas pågå en bit in på hösten 2015. Handläggare är Mathias Storm och uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson, under hösten/ vintern kommer vi troligtvis att komplettera projektet med flera resurser.