You are currently viewing Nya vårdcentrum

Nya vårdcentrum

Objektet avser nybyggnad av Finspångs nya vårdcentrum inklusive rivning av befintliga byggnader inom området. Entreprenaden kan komma att utökas med vissa arbeten avseende kringliggande gator och parkeringar. Nybyggnationen är ca 17000 m2 i fem plan med plats för verksamheterna läkarmottagning, lab, barnavårdcentral, barnmorskemottagning, barn- och ungdomsmottagning, specialistsköterskemottagning, slutenvårdsrehab, utredningsenhet, LAH och närvårdsavdelning.

Vi projekterar sprinklerinstallationer för en samverkan entreprenad tillsammans med BST AB. Beställare är NCC Buildning.

Projekteringen är påbörjad och beräknas framgå till våren 2018.

Uppdragsledare är Peter Eriksson.