You are currently viewing Ny tjänst med ”smart ritningshantering”

Ny tjänst med ”smart ritningshantering”

Convise har under det här året initierat en ny högt efterfrågad teknik med ”smarta ritningar”. En teknik som mestadels utförs av arkitekter. Convise använder nu den här tekniken i flera aktuella projekt.

Smartare digital leverans, sökbara pdf:er och automatiska uppdateringar av ritningar är bara ett fåtal exempel på de fördelar som finns med den nya tjänsten. Genom att vi själva nu kan ta fram smarta ritningsstämplar, vilket innebär en sammanfattning av en ritning med attribut och metadata, möjliggör det också användandet av program som läser av informationen i stämpeln och som uppdaterar dessa automatiskt.

I bara ett och samma projekt kan information i ett trettiotal ritningar behöva uppdateras. Det kan exempelvis handla om  ett leveransdatum som behöver korrigeras. Istället för att som tidigare behöva skriva in samma uppgifter flera gånger kan man nu styra den information som finns i ritningarna och därmed uppdatera datumet i samtliga ritningar på en och samma gång.

– Att vi har börjat med den här tekniken känns kul och bra på så många plan. Det förenklar mitt arbete som sprinklerprojektör. Risken att fel information skrivs in minskar i och med att man bara behöver göra det en gång, samtidigt som man blir mer effektiv och spar massor av tid. Men framförallt blir det här en kostnadsbesparing för kunden och vi kan bidra med en smartare digital leverans, säger Israel Leyton Leiva, sprinklerprojektör på Convise.

Den nya tekniken möjliggör även för automatisk framtagning av sökbara pdf:er som en hel arbetsgrupp enkelt kan ta del av. 

– När handlingar utformas och levereras utefter det här arbetssättet bidrar det också till en enklare hantering ute på byggarbetsplatsen. Det blir mycket smidigare att titta på en PDF- ritning i en surfplatta i jämförelse med att ha en stor pappersbunt med ritningar att bläddra fram och tillbaka i. På så vis kan hänvisningar till detaljer och sektioner kopplas och tas fram på några sekunder. Utöver att man spar administrativ tid ute på bygget kan vi också dra ner på pappersproduktionen och på så sätt bidra till en bättre miljö, säger Jonathan Eriksson, VD på Convise.

Läs mer under: Smart ritningshantering

Är du intresserad av den nya tjänsten eller har du några funderingar? Välkommen att kontakta:

Jonathan Eriksson
jonathan.eriksson@convise.se
076- 002 01 50