You are currently viewing Nya sprinklerkonsulter

Nya sprinklerkonsulter

Innan sommaren, började Imad Ekasriouen som sprinklerprojektör hos oss på Convise Stockholm. Imad jobbar främst i team tillsammans med Mohammed och har hunnit involveras i flertalet projekt. För tillfället jobbar han för fullt med projektering utav Östhamra, ett äldreboende i Norrtälje. Inom kort kommer bygghandlingsprojekteringen utav Vision, ett kontorshus i Stockholm city, att starta.

Ungefär samtidigt som Imad, började också Filip Eriksson som sprinklerkonsult med vårt Convise Linköpingsgäng. Filip jobbar tillsammans i projekt med samtliga andra på Linköpingskontoret och är fullt sysselsatt och inblandad i diverse projekteringsuppdrag. Just för stunden läggs den mesta utav Filips tid i KKC Hus 3 i Falkenberg som är en om- och tillbyggnad utav en stor skola där man är mitt uppe i bygghandlingsfasen.

Varmt välkomna Filip och Imad till Convise!