You are currently viewing Nya hyresgästanpassningar på Hammarby Gård 12 och 13

Nya hyresgästanpassningar på Hammarby Gård 12 och 13

Projektering av hyresgäst nummer två i Alléhuset, Hammarby Gård 13, har precis startat. Hyresgäst är företaget Polystar som kommer hyra 2,5 våningar. I och med denna hyresgäst återstår nu bara två plan i Alléhuset att hyresgästanpassa. Projekteringen utav denna hyresgäst kommer pågå fram till slutet utav mars. Handläggare hos oss på BST Teknik är Mathias Storm.

Parallellt med detta har man även kontrakterat ytterligare en hyresgäst i Sjöhuset, Hammarby Gård 12. Där kommer företaget Silentium att hyra ett halvt våningsplan. Projekteringen av denna hyresgäst kommer pågå fram till slutet utav april. Handläggare hos oss på BST Teknik är Sebastian Eriksson.