Du visar för närvarande Norra Tornen – Helix

Norra Tornen – Helix

Projektering utav torn nummer två i projektet Norra Tornen har precis startat. Vi kommer att jobba med systemhandlingsprojektering under hösten 2016 som sedan övergår mot bygghandlingsprojektering. Mycket utav lösningarna som vi projekterat i Innovationen kommer gå att tillämpa i detta hus också. Respektive hus kommer ha varsin sprinklercentral och var åtskilda ifrån varandra.

Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare är Soufian Ekasriouen.