You are currently viewing Nordiska Brand till koncernen

Nordiska Brand till koncernen

Convise ägare BST har förvärvat Nordiska Brand vilket är ett certifierat sprinklerkonsultföretag med marknadsledande position i Stockholm och med kontor i Solna. Nordiska Brand arbetar främst med projektering av och utredningsarbete kring sprinklersystem. Företaget bedriver även besiktningsverksamhet inom sprinkler och är en certifierad besiktningsfirma. Nordiska Brand kommer att arbeta som en självständig del inom BST-koncernen och behåller sitt väletablerade varumärke. Även Convise kommer att arbeta vidare självständigt och behålla sitt numera etablerade varumärke. I och med förvärvet hoppas vi på Convise på ett gott samarbete med Nordiska Brand och att detta leder till positiva synergieffekter.

Tillsammans kommer Convise och Nordiska Brand att bli de marknadsledande sprinklerkonsultföretagen med cirka 40 medarbetare.