You are currently viewing Kv. Sliparen 2, Solna

Kv. Sliparen 2, Solna

Under slutet utav November började vi med utredningar kring sprinklerbehovet i rubricerad fastighet. Uppdraget omfattar en ombyggnation utav befintlig byggnad och omlokalisering utav den befintliga hyresgästen Evry. Vårt arbete kommer att bestå utav att ta fram rambeskrivning för totalentreprenad och enklare ritningar för vissa etapper. Därefter övergår vi till en mera rådgivande part i projektet. Projekteringen beräknas pågå fram tills sommaren 2016, uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare är Samir Ekasriouen och Soufian Ekasriouen.