You are currently viewing Kv. Näckström 24 och 25

Kv. Näckström 24 och 25

Illustration: Krook och Tjäder

Vi har fått i uppdrag att projektera sprinkleranläggningen vid ombyggnationen av fastigheten Näckström 24-25. Idag inrymmer fastigheten kontor och handel, och när ombyggnationen står klar öppnar här i stället hotellet Bank Hotel. Fastigheterna är befintliga och uppfördes under början av 1900-talet och är av kulturhistoriskt hög betydelse, något som ställer stora krav på att rör och sprinklerhuvuden placeras på ett sätt som faller sig naturligt i byggnaden. Projekteringen är påbörjad och kommer pågå fram till sommaren 2016 och handläggare på BST Teknik är Soufian Ekasriouen.