Kv. Lejonet Åhlens Uppsala

Kv. Lejonet Åhlens Uppsala

Vi har fått i uppdrag av vårt dotterbolag att utföra projekteringen av sprinkler vid om- och tillbyggnaden av Åhléns City Uppsala. Projektet är ett samverkansprojekt tillsammans med Arcona. Martin Svensson kommer själv att leda projekteringen och vi på BST Teknik kommer bistå med projektörer. Ansvarig projektör från BST Teknik är Samir Ekasriouen.