Du visar för närvarande Kv. Hörnan Solna

Kv. Hörnan Solna

Under våren har vi påbörjat bygghandlingsprojekteringen utav Kv. Hörnan i Solna. Det nya kontoret byggs på platsen där den gamla fotbollsstadion Råsunda stod. Fastighetsägare är Fabege och Telenor kommer var den största hyresgästen i fastigheten. I vårat uppdrag ingår att projektera sprinklersystemet men även det trycksatta stigarledningssystemet.

Vår beställare är BST Brandskyddsteamet som har projektet på totalentreprenad med PEAB som beställare.

Projekteringen är påbörjad och beräknas pågå fram till årsskiftet 2016-2017. Handläggare hos BST Teknik är Samir Ekasriouen.