You are currently viewing Kunskaps- och kulturcentrum, Falkenberg

Kunskaps- och kulturcentrum, Falkenberg

Kunskaps- och kulturcentrum blir Falkenberg centrums nya nav för kreativitet, nyfikenhet och upptäckarglädje. Här kommer bland annat gymnasieskola, bibliotek, kulturskola och turistinformation att finnas.

Invändigt är byggnaden öppen i alla plan med kommunikationsytorna centrerade i byggnaden. Samordningen och projekteringen har varit speciell och resurskrävande.