You are currently viewing Hyresgästanpassning på Hammarby Gård 12

Hyresgästanpassning på Hammarby Gård 12

Projektering utav nästa hyresgäst i Sjöhuset ska precis i dagarna starta. Företaget är Internetstiftelsen som kommer hyra närmare 3 våningar. Hyresgästen har även väldigt specifika krav på ytskikt och speciella undertakslösningar vilket gör denna insats större för vår del då den frångår den standard som är projekterad. Projekteringen utav denna hyresgäst kommer pågå fram till oktober. Handläggare hos oss på BST Teknik är Sebastian Eriksson.