GE Healthcare BIO-Sciences AB, Uppsala

GE Healthcare BIO-Sciences AB, Uppsala

Vi har under Oktober blivit anlitade att hjälpa GE Healthcare i Uppsala med diverse olika sprinklerprojekteringsuppdrag. Dels kommer vi hjälpa dem att utreda vissa punkter och åtgärdskrav som deras försäkringsbolag FM Global ålagt GE. Samt att vi kommer vara inblandade i ett flertal ombyggnation- och nybyggnadsprojekt inom området. Entreprenadformerna är olika för de olika delprojekten. Men ett gemensamt krav för allt är att FM Globals regler ska gälla, vilket innebär för oss ett nära samarbete med FM Globals olika granskare för att sätta korrekt förutsättningar för respektive projekt som vi sedan skickar ritningar på för gransknings hos densamme. Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare blir initialt Mathias Storm och Sebastian Eriksson. Projekten startade under Oktober och arbetet kommer pågå inom olika projekt på området under hela 2016.