GE Healthcare BIO-Sciences AB, Uppsala

GE Healthcare BIO-Sciences AB, Uppsala

Vårt arbete inom GE Healthcares anläggningar fortsätter. Dels har vi i dagarna levererat bygghandlingar för en utförande entreprenad som omfattar en nybyggnation utav en ny HFA Fabrik. Fabriken hanterar mycket brandfarlig vätska och kraven från FM är då att samtliga sprinklerhuvuden inom brandcellen skall kunna aktiveras och leverera erforderligt flöde. Detta medför mycket stora krav på tryck och flöde i anläggningen och totalt är anläggningen dimensionerad för att runt 150 sprinkler skall aktiveras.

Parallellt med detta har vi påbörjat projekteringen utav åtgärder som krävs inom GE:s kanske viktigaste byggnad för att den sprinkleranläggningen skall uppfylla det nya kraven som FM Global ställer på GE. Här ska befintligt system uppgraderas med flera sprinklerhuvuden samtidigt som vattentätheten skall ökas mot vad man ursprungligen projekterade den för. Vi har ett mycket nära samarbete med FM Globals team i England och GE:s försäkringsrepresentanter i USA för att säkerställa korrekta och rimliga åtgärder. Samtliga åtgärder på sprinklersystemen inom dessa befintliga processhallar som är i drift skall utföras under sommarstoppet på siten som varar 2 veckor.

Sebastian Eriksson är ansvarig Handläggare och Alexander Viiri är konstruktör.