GE Healthcare BIO-Sciences AB, Uppsala

GE Healthcare BIO-Sciences AB, Uppsala

Vårat arbete inom GE Healthcares anläggningar fortsätter. Vi har precis påbörjat projekteringen utav åtgärder som krävs inom tre ytterligare byggnader för att de sprinkleranläggningarna skall uppfylla det nya kraven som FM Global ställer på GE. Här ska befintligt system uppgraderas med flera sprinklerhuvuden samtidigt som vattentätheten skall ökas mot vad man ursprungligen projekterade den för. Vi har ett mycket nära samarbete med FM Globals team i England och GE:s försäkringsrepresentanter i USA för att säkerställa korrekta och rimliga åtgärder. Samtliga åtgärder på sprinklersystemen inom dessa befintliga processhallar som är i drift skall utföras under sommarstoppet på siten som varar 2 veckor.

Sebastian Eriksson och Samir Ekasriouen är ansvarig Handläggare och Alexander Viiri är konstruktör.