Fortsatt projekteringsförtroende i Mästerhuset

Fortsatt projekteringsförtroende i Mästerhuset

Vi har fått förnyat förtroende i ett projekt för Installationsbolaget Sprinkler AB, där vi tidigare projekterat P21 Kv. Hästen. Det aktuella uppdraget innefattar en projektering för två nya hyresgäster med en total yta på drygt 5000 kvm. Projekteringen startar omgående och beräknas pågå fram till årsskiftet. Vår beställare är Installationsbolaget Sprinkler AB, byggherre är Pembroke Real Estate. NCC är totalentreprenör medan Installationsbolaget är totalentreprenör för rör och sprinkler. Uppdragsansvarig och handläggare för projektet är Jonathan Eriksson.