Du visar för närvarande Första certifierade Sprinklerkonsultfirman enligt SBF 2016:1

Första certifierade Sprinklerkonsultfirman enligt SBF 2016:1

BST Teknik AB har idag fått sitt certifikat överlämnat ifrån SBSC som första Sprinklerkonsultfirma att certifiera sig enligt den nya normen Sprinklerkonsultfirma enligt SBF 2016:1. Insyning tillsammans med certifieringsingenjör ifrån SBSC utfördes under hösten, och efter det har vissa justeringar, kompletteringar och förtydliganden utförts. Från och med 2017-12-08 är alltså BST Teknik det första företaget att inneha certifikat enligt den nya normen.

Vi är så klart stolta och glada att vara det första företaget att certifieras och hoppas att flera utav sprinklerkonsultfirmorna där ute följer i våra fotspår för att höja kvalitetssäkringen även i projekteringsskedet utav sprinklersystem. Vi vet alla inom branschen vilka krav som ställs på anläggarfirmor och besiktningsmän och ser det som en självklarhet att dessa krav också bör ställas mot projektörer utav sprinklersystem.

Den nya normen SBF 2016:1 har Brandskyddsföreningen i samarbete med Sprinklerfrämjandet, Installatörsföretagen, Svensk Försäkring, Sveriges Brandkonsultförening och SBSC arbetat fram och den gäller from 2016-12-01.

I SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem och i SBF 501 Regler för boendesprinkler anges att projektering ska utföras av behörig ingenjör vattensprinkler. Till skillnad mot de formella krav som finns på momenten installation, driftsättning och besiktning i dessa normer så har det saknats formella krav på det företag som utför projekteringen. Normen SBF 2016:1 har tagits fram för att komplettera övriga normer och säkerställa att även förstudie, systemutformning och projektering omfattas på ett formaliserat sätt. På så sätt är hela kedjan av ett sprinklersystem kvalitetssäkrat för berörda parter.

För mer info se SBSC:s hemsida www.sbsc.se