You are currently viewing Finspångs vårdcentrum

Finspångs vårdcentrum

Objektet avser byggnationen av Finspångs nya vårdcentrum inklusive rivning av befintliga byggnader på området. Entreprenaden kan komma att utökas med vissa arbeten avseende kringliggande gator och parkeringar. Nybyggnationen är ca 17 000 kvm i fem plan med plats för verksamheterna läkarmottagning, laboratorium, barnavårdscentral, barnmorskemottagning, barn- och ungdomsmottagning, specialistsköterskemottagning, slutenvårdsrehab, utredningsenhet, LAH och närvårdsavdelning.
Vi har projekterat sprinklerinstallationer och utförare av installationen är BST AB. Beställare är NCC Building.
Uppdragsledare är Peter Eriksson