You are currently viewing Convise – Summering 2018

Convise – Summering 2018

Nu har första månaden utav 2019 passerats och det är hög tid att fånga upp och reflektera över 2018.

2018 var året vi blev Convise.

Namnbytet och vår nya profil har mottagits mycket väl utav marknaden. Vi har endast fått positiva reaktioner från kunder men även från konkurrenter och andra konsultkollegor inom andra branscher.

Vi har fått många förnyade förtroenden till befintliga kunder men även på detta vis nått ut till flera nya kunder i marknaden. Dels flera sprinklerentreprenörer men även till flera fastighetsägare, byggföretag och projektledningsföretag.

Under sensommaren 2018 var vi på Convise som initiativtagare med och förnyade BIP Koder och hur sprinklerhuvuden ska bip-kodas för att försöka nå fram till en branschstandard. Målsättningen är att ett sprinklerhuvud namnges likadant hos alla som projekterar sprinkler. Det ska alltså inte spela någon roll vilken konsult eller entreprenör som tagit fram ritningarna och modellerna utan en ”vanlig” standardsprinkler monterad i undertak ska ha samma kod hos alla. Detta kommer underlätta enormt vid beställning och installation utav själva sprinklerhuvudena men även när man exporterar IFC modeller för mängdning och kalkylering då systemet gör skillnad på sprinkler monterade i undertak, under ett hinder eller fritt vid bjälklag. Alla projekt som vi gör följer nu bip koder oavsett krav i projektet eller ej. Se bipkoder.se för mera info.

Under hösten övergick också Arvid Sköld och Israel Leyton Leiva till anställningar hos oss på Convise, så stort välkommen till dem in till vårt Convise gäng.

Vi ser ingen avmattning på marknaden alls utan ser att vi kommer behöva rekrytera mera personal redan nu under vintern för att klara av att hantera nya projekt som är på gång men även utökade projekteringsuppdrag i befintliga projekt. Parallellt med detta jobbar vi ständigt på att förbättra vår produkt och våra leveranser, vi vidareutvecklar kontinuerligt uppbyggnad på våra beskrivningar, flödesschemor och ritningar för en ännu bättre leverans. Ett exempel på detta är att vi uppdaterat teckensnitt på all vår textning så att man kan söka information direkt i PDF ritningarna men också länka ihop handlingsförteckningen med ritningarna.

Är du intresserad utav att bli en i gänget på Convise så tveka inte på att höra av dig. Surfa in på kontaktsidan för kontaktuppgifter.