Du visar för närvarande Convise – Projekterar Dahls nya huvudkontor och utför FDT- beräkningar

Convise – Projekterar Dahls nya huvudkontor och utför FDT- beräkningar

Sommaren och semestern är över för det flesta och vi på Convise är igång igen.

Precis innan semestern levererade vi bygghandlingar i projektet Gjutmästaren 8 i Bromma till vår beställare In3prenör AB. In3prenör bygger till fastighetsbolaget Sagax en ny fastighet som kommer inrymma nytt huvudkontor till Dahl, men även tre butiker till Dahl, Optimera och Bevego.

In3prenör har skickat ut våra handlingar på marknaden för att kontraktera en sprinklerentreprenör på utförande entreprenad. Förfrågan är ute och entreprenör väntas på banan under hösten.

Byggnaden omfattar en yta på lite drygt 20 000 m² och flera delar är ouppvärmda med bland annat lagring utav cellplast osv. vilket betyder ett högt dimensionerande flöde och tryck för sprinkleranläggningen i torrörssystemen.

För att optimera antalet torrörssektioner så har vi på Convise i samband med detta projekt köpt in SprinkCAD med deras beräkningsmodul FDT (Fluid Delivery Time) där vi kan utföra fullständiga FDT beräkningar och säkerställa att vattentillförsel sker inom ramen för vad regelverket ställer krav på.

Detta har gjort så att vi kunnat reducera antal torrörsventiler med ett par tre stycken.

I och med den nya programvaran så hjälper vi nu så klart även gärna andra kunder att utföra FDT-Beräkningar i andra projekt. Så har ni projekt med många stora torrörssystem så tveka inte att kontakta oss då kostnaden för en beräkning snabbt kan tjänas in om det går att få bort en eller ett par larmventiler.

För mera information, vänligen kontakta:

Jonathan Eriksson
E-post: [email protected]

Telefon: 076 – 002 01 50