Du visar för närvarande Convise – Norra Tornen

Convise – Norra Tornen

För en vecka sedan var vi på Convise på platsbesök på projektet Norra Tornen som vi projekterat. Vi kollade så klart på den spektakulära utsikten man får över vår huvudstad när man kommer en bit upp i huset.

Men huvudfokus låg på att titta på sprinklercentralen och pumpcentralen som på många sätt avviker från det vi traditionellt brukar projektera. Dels med olika tryckzoner för att få upp vattnet i huset och säkerställa att korrekt tryck i systemen upprätthålls. Men även att vi projekterat det trycksatta stigarledningssystemet och det olika zonerna detta har. Servisen är gemensam för sprinkler och brandposter och skall klara av att leverera erforderligt flöde till båda anläggningarna i drift varför omfattningen utav kapacitetsprov b.la. blir större än i andra projekt.