Du visar för närvarande Convise blir ett gemensamt bolag och framtidssäkrar kvalitet, leveranskedjor och tillväxt genom enad front och stort engagemang framåt
Från vänster: Jonathan Eriksson, VD Convise AB och Peter Eriksson, uppdragsansvarig Convise i Linköping

Convise blir ett gemensamt bolag och framtidssäkrar kvalitet, leveranskedjor och tillväxt genom enad front och stort engagemang framåt

Convie har, sedan oktober 2021, slagit ihop sina två enskilda bolag Convise Stockholm AB och Convise Linköping AB till ett gemensamt och säkerställer samtidigt ett samordnat och likställt arbetssätt mellan samtliga åtta kontor. Fusionen innefattar inte bara enklare kompetensdelning utan är även ett steg i bolagets vision att med gemensamma krafter utveckla framtidens produkter och tjänster inom brandskyddsteknik.

Convies grundades år 2014 i Stockholm följt av systerbolaget Convise Linköping AB som grundades 2017. Sedan oktober (2021) står det nu klart att Stockholm och Linköping fusioneras ihop till ett bolag: Convise AB. Sedan i våras finns Convise på åtta platser runt om i Sverige när Göteborg var nästa stad på tur att slå upp portarna till ett nytt kontor. Fusionen mellan de olika bolagen innefattar även ett samordnat arbetssätt mellan de samtliga 23 medarbetarna på kontoren som nu finns i Stockholm, Linköping, Västerås, Jönköping, Göteborg, Uppsala, Västervik och Malmö.

– Fusionen är en symbol för ett enat Convise där samtliga kontor jobbar mot samma mål och framförallt kan dra styrka från varandra. Vi är alla experter inom vårt område, och genom att säkerställa vår gemensamma kompetensutveckling och utbyte kan vi enklare dra nytta av varandra och även dela på uppdragen på ett mer naturligt sätt, säger Jonathan Eriksson, VD på Convise. 

Sammanslagningen innebär även andra fördelar, att bli ett stort och starkt team med enorma erfarenheter som utvecklar varandra är bara en av dem. Convise ser också att sammanslagningen innebär leveranser med högre kvalitet, jämnare arbetsbelastning och säkrare leveranstider.

Fusionen ligger i linje med Convise solida tillväxtstrategi och möjliggör för starkare och mer effektiv etablering i övriga landet. Peter Eriksson är uppdragsansvarig på Convise i Linköping (tidigare VD Convise Linköping), som han startade i september 2017. 

– Vi har så mycket kunskap på olika håll i landet som nu, på ett naturligt sätt, kan delas och dras nytta av. Nu finns möjligheter att nyttja hela Convise teamet på ett enklare sätt, det är något jag och mina kollegor på Linköpingskontoret ser mycket positivt på. Vi är ett och samma bolag och det märks, framåtandan i att vara branschledande inom brandteknik är påtaglig och viljan att fortsätta utvecklas är enorm, säger Peter Eriksson. 

– Framtiden ligger i brandteknik och vi ser frågan från ett större samhällsperspektiv, där efterfrågan bara kommer att bli större och kraven högre – och vi är redo, avslutar Jonathan Eriksson. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Jonathan Eriksson, VD Convise AB
[email protected]
 +46 76-002 01 50

Peter Eriksson, uppdragsansvarig Convise i Linköping
[email protected]
+46 76-631 22 60